Hypotheek informatie

Als u een woning wilt kopen en daarvoor een hypotheek wenst af te sluiten of als u uw bestaande hypotheek wilt oversluiten dan kunt u tegen onbekende begrippen en/of vaktermen aanlopen. Om u van dienst te zijn leggen we de meest voorkomende begrippen en vaktermen uit die aan de orde zouden kunnen komen tijdens het hypotheek proces.

Wat is een aanbesteding?
Wat is aanhorigheid?
Wat is een aankoop keuring?
Wat zijn aankoopkosten?
Wat is een aankoopsom?
Wat is een aanmerkelijk belang?
Wat is aanpasbaar bouwen?
Wat is een aanschrijving?
Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?
Wat is aanvaarden?
Wat is een aanvangschuld?
Wat is een abc-akte?
Wat is acceptatie van hypotheekofferte?
Wat is accessie?
Wat is een accessoir recht?
Wat zijn administratiekosten?
Wat is afbetaling van de hypotheek?
Wat is afkoopwaarde?
Wat is afkopen levensverzekering?
Wat is een aflossingsnota?
Wat is een aflossingsschema?
Wat zijn afsluitkosten?
Wat is afsluitprovisie?
Wat is een aftrekpost?
Wat is een akte van levering?
Wat zijn algemene voorwaarden?
Wat is annuiteit?
Wat is annuleren?
Wat is een antispeculatiebeding?
Wat is appartementsrecht?
Wat is een architect?
Wat is een assurantiebeding?
Wat is assurantiebelasting?
Wat is een authentieke akte?
Wat is autoriteit financiele markten?
Wat is baatbelasting?
Wat is bandbreedterente?
Wat is een bankgarantie?
Wat is een bankhypotheek?
Wat is een basishypotheek?
Wat is basisrente?
Wat is bebouwingsdichtheid?
Wat is bedenktijd?
Wat betekent beding ter voorkoming van het wegneemrecht?
Wat is een begrafenisverzekering?
Wat is een begunstigde?
Wat is een beheerbeding?
Wat is belastbaar loon?
Wat is een belastbare som?
Wat is belasting box 1?
Wat is belasting box 2?
Wat is belasting box 3?
Wat is belastingaangifte?
Wat is belastinggrondslag?
Wat zijn belastingschijven?
Wat is een belastingvrije som?
Wat is een beleggingsfonds
Wat is beneficiair aanvaarden?
Wat is bereidstellingsprovisie?
Wat is een beroepschrift?
Wat zijn beroepskosten?
Wat is een beschermd dorpsgezicht?
Wat is een beschermd stadsgezicht?
Wat is een beschikking?
Wat is een beslag?
Wat is een bestemmingsplan?
Wat is een bestuurder vve?
Wat is betekenen?
Wat is een bewonersverklaring?
Wat is bewoonde staat?
Wat is bezitloos pandrecht?
Wat is bezwaarde eigendom?
Wat is een bezwaarschrift?
Wat is een bijleenregeling?
Wat is een bijpandstelling?
Wat is bkr toetsing?
Wat is een bloot eigenaar?
Wat is bloot eigendom?
Wat is bodemrecht?
Wat is een boedelscheiding?
Wat is boeterente?
Wat is boetevrij aflossen?
Wat is een borgstelling?
Wat is een bouwbesluit?
Wat is een bouwdepot?
Wat is een bouwexploit?
Wat is een bouwfinanciering?
Wat is een bouwkundig rapport?
Wat is bouwrente?
Wat is een bouwsomlimiet?
Wat zijn bouwtermijnen?
Wat is een bouwvergunning?
Wat is een boxenstelsel?
Wat is een brandverzekering?
Wat is brede herwaardering?
Wat is een breukdeel?
Wat is bruto inkomen?
Wat zijn bruto maandlasten?
Wat is btw?
Wat is bureau krediet registratie?
Wat is canon?
Wat is een casco woning?
Wat is een cataloguswoning?
Wat is het centraal testamentenregister?
Wat is een cessie?
Wat is click vast rente?
Wat zijn comparanten?
Wat is een concurrentiebeding?
Wat is een constructie all risk?
Wat is consumptief krediet?
Wat is contante waarde?
Wat is een contante waardeclausule?
Wat is contractrente?
Wat is contractuele aansprakelijkheid?
Wat zijn controlekosten?
Wat zijn conversiekosten?
Wat is courtage?
Wat is een crediteur?
Wat is dagrente?
Wat is dalrente?
Wat is dalrentegarantie?
Wat is een debiteur?
Wat is een depot?
Wat is depotrente?
Wat is derdenbeslag?
Wat is disagio?
Wat is een doorloopconstructie?
Wat zijn dubbele woonlasten?
Wat is duurzaam bouwen dubo?
Wat is dwaling?
Wat is dwingend recht?
Wat is een e biljet?
Wat is economisch eigendom?
Wat is economische gebondenheid?
Wat is economische huurwaarde?
Wat is economische looptijd?
Wat is een effectenhypotheek?
Wat is eigen geld?
Wat is een eigendomsbewijs?
Wat is eigenwoningforfait?
Wat is eigenwoningrente?
Wat is eigenwoningreserve?
Wat is een eindheffing?
Wat is een eindschuld?
Wat is erfdienstbaarheid?
Wat is een erfgenaam?
Wat is een erflater?
Wat is erfrecht?
Wat is estate-planning?
Wat is een executeur-testamentair?
Wat is een executie?
Wat is een executieverkoop?
Wat is executiewaarde?
Wat is een executoriale titel?
Wat is de expiratiedatum?
Wat is een exploot?
Wat is extra aflossing?
Wat is extra premie storten?
Wat is een financiele bijsluiter?
Wat zijn financieringskosten?
Wat is een financieringsvergoeding?
Wat is fiscaal aftrekbaar?
Wat is fiscaal voordeel?
Wat is een fixatieprovisie?
Wat is forfait?
Wat is een garantie en waarborgregeling?
Wat is garantie instituut woningbouw giw?
Wat is een garantiecertificaat?
Wat is gebonden eigendom?
Wat zijn gebouwde aanhorigheden?
Wat is gebouwde eigendom?
Wat is gedragscode hypothecaire financieringen?
Wat is een gedwongen verkoop?
Wat is een geldgever?
Wat is een geldnemer?
Wat is gemeenschap van goederen?
Wat is gemeenschappelijk eigendom?
Wat is een gemeenschappelijke ruimte?
Wat is gemeentegarantie?
Wat is een gemengde verzekering?
Wat is geregistreerd partnerschap?
Wat is gerichte aankoop opdracht?
Wat is gezamelijk eigendom?
Wat is een gezondheidsverklaring?
Wat is een gouden handdruk?
Wat is een groene hypotheek?
Wat is grondrente?
Wat is een grosse?
Wat is heffingskorting?
Wat is heffingsrente?
Wat is herberekening annuiteit?
Wat is herbouwwaarde?
Wat zijn herinrichtingskosten?
Wat is een herstelperiode?
Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?
Wat is een hoog laag constructie?
Wat is horizontaal eigendom?
Wat zijn huizenprijzen ?
Wat is een huurbeding?
Wat is huurkoop?
Wat is huurwaardeforfait?
Wat zijn huwelijkse voorwaarden?
Wat is in gebreke stellen?
Wat is een inboedelverzekering?
Wat is het indemniteitsbeginsel?
Wat is een inkomen voor hypotheek?
Wat is een inkomentoetsing?
Wat zijn inspectiekosten?
Wat is instaprente?
Wat is een intentieverklaring?
Wat is invorderingsrente?
Wat is een jaarinkomen?
Wat is jaaropgave loonbelasting?
Wat is een jaarrekening?
Wat is juridisch eigendom?
Wat is juridische looptijd?
Wat is jurispredentie?
Wat is het kadaster?
Wat is kadestraal recht?
Wat is een kapitaalsuitkering?
Wat is een kapitaalverzekering?
Wat is een kettingbeding?
Wat is het keurmerk hypotheek bemiddeling?
Wat is kew?
Wat zijn kindsdelen?
Wat is koop-aanneemsom?
Wat is een koop-aannemingsovereenkomst?
Wat is een koopakte?
Wat is een koop gewenning bijdrage?
Wat is de koopsom?
Wat is koopsubsidie?
Wat is een kopersmarkt?
Wat is kosten koper?
Wat is een krediethypotheek?
Wat is een kruislingse premiebetaling?
Wat is een kwaliteitstoets?
Wat is kwaliteitsverbetering?
Wat is een kwaliteitsverklaring?
Wat is kwijting?
Wat is ladderrecht?
Wat is een ladenplan?
Wat is landelijke makelaars vereniging lmv?
Wat is een langstlevende testament?
Wat is lease?
Wat is een legaat?
Wat is een legataris?
Wat is een legator?
Wat is een legitieme portie?
Wat is een legitimaris?
Wat is een levensverzekering?
Wat is levering?
Wat is leveringen buiten bestek?
Wat is lijfrenteaftrek?
Wat is een lijfrenteverzekering?
Wat is loonbelasting?
Wat is een loonbelasting beschikking?
Wat is looptijd?
Wat is maatschappelijk gebonden eigendom?
Wat is maatschappelijk gebondenheid?
Wat is een maisonnette?
Wat is een makelaar?
Wat is makelaar onroerend goed?
Wat is margerente?
Wat is maximale hypotheek ?
Wat is mede-onderzetting?
Wat is een meeneemfaciliteit?
Wat is een meerwaardehypotheek?
Wat is meerwerk?
Wat is meldingsplicht bouwwerk?
Wat is middelrente?
Wat is een minuut?
Wat is een model koop-aannemingsovereenkomst?
Wat is model regeling verkoop huurwoningen?
Wat is een monument?
Wat is nabestaandenlijfrente?
Wat is nationale hypotheek garantie nhg?
Wat is natrekking?
wat is nederlandse vereniging van makelaars in onroerende goederen nvm?
Wat is een negatieve hypotheekverklaring?
Wat is negatieve inkomsten eigen woning?
Wat zijn netto maandlasten?
Wat is netto werkelijke rente?
Wat is het niet-wijzigingsbeding?
Wat is niet-zuivering?
Wat is nominale rente?
Wat is een notaris?
Wat zijn notariskosten?
Wat is objectsubsidie?
Wat is omslagheffing?
Wat is omzetbelasting?
Wat zijn omzettingskosten ?
Wat is onbewoonde staat?
Wat is onbezwaard eigendom?
Wat is onderhands?
Wat is onderhandse aanbesteding?
Wat is een onderhandse akte?
Wat is een onderhandse verkoop?
Wat is onderhandse verkoopwaarde?
Wat is een onderpand?
Wat is onderverzekering?
Wat is onderzetting?
Wat zijn ongebouwde eigendommen?
Wat is onroerend goed?
Wat is een onroerende zaak?
Wat is onroerendezaakbelasting?
Wat zijn ontbindende voorwaarden?
Wat is onverdeelde eigendom?
Wat is oorspronkelijke hoofdsom?
Wat is een opeethypotheek?
Wat is een open eind constructie?
Wat is openbaar pandrecht?
Wat is openbare verkoop?
Wat is opeten van de eigen woning?
Wat is oplevering?
Wat is opstal?
Wat is een opstalverzekering?
Wat is een optie?
Wat is een opzegtermijn?
Wat is een orientatie opdracht?
Wat is oudedagslijfrente?
Wat is orientatie rente?
Wat is ouderlijke boedelverdeling?
Wat is een overbruggingskrediet?
Wat is overbruggingslijfrente?
Wat is overdraagbare premie?
Wat is een overdrachtsakte?
Wat is overdrachtsbelasting?
Wat is een overheidsbijdrage?
Wat is een overlijdensrisicoverzekering?
Wat is overmaat?
Wat is overmacht?
Wat is een overnamebeding?
Wat is oversluiten?
Wat is oversluitprovisie?
Wat is een overstapfaciliteit?
Wat is oververzekering?
Wat is overwaarde?
Wat is een pandgever?
Wat is een pandhouder?
Wat is pandrecht?
Wat is een partnerconstructie?
Wat is partnerregistratie?
Wat is partnerpensioen?
Wat is passeerdatum?
Wat is passeren?
Wat is een perceel?
Wat is persoonlijk inkomen?
Wat is plafondrente?
Wat is planschade?
Wat is een positieve hypotheekverklaring?
Wat zijn precariorechten?
Wat is prefabbouw?
Wat zijn preferente crediteuren?
Wat is premie?
Wat is een premiedepot?
Wat is een premiekoopwoning?
Wat is premievrij maken?
Wat is een privé clausule?
Wat is privé bezit?
Wat is pro resto hoofdsom?
Wat is een programma van eisen?
Wat is een projecthypotheek?
Wat is projectrente?
Wat is raad van arbitrage?
Wat is recht van hypotheek?
Wat is recht van opstal?
Wat is een rechtsbijstandsverzekering?
Wat is reële rente?
Wat is een registergoed?
Wat is regresrecht?
Wat is een rekenvergoeding?
Wat is rente?
Wat is renteopslag?
Wat is rentebedenktijd?
Wat is rentefixatieperiode?
Wat is rentegarantie?
Wat is rentemiddeling?
Wat is rentevasteperiode?
Wat is renteverlies tijdens de bouw bouwrente?
Wat is rentevrijstelling?
Wat is een reservefonds?
Wat is restschuld?
Wat is etributie?
Wat is een revisietekening?
Wat is rijksrekenrente?
Wat is risicopremie?
Wat is een roerende zaak?
Wat is royeren?
Wat is salderen van rente?
Wat is een samenlevingscontract?
Wat is een saneringscontract?
Wat is scheiding en deling?
Wat is een schetsplan?
Wat is een schoongrondverklaring?
Wat is een semi bungalow?
Wat is een serviceflat?
Wat zijn servicekosten?
Wat is servituut?
Wat is sleutelklaar?
Wat is een sloopvergunning?
Wat is een sociale koopwoning?
Wat is een sondering?
Wat is een souterrain?
Wat is een spaarbeleggingshypotheek?
Wat is een spaarhypotheek?
Wat is spaarloon?
Wat is een splitlevel woning?
Wat is een splitsingsakte?
Wat is stabielrente?
Wat is een standaard referentiebestek woningbouw?
Wat zijn standaard voorwaarden?
Wat is een starterslening?
Wat is stichting garantie en waarborgfonds Nederland?
Wat zijn stichtingskosten?
Wat is stil pandrecht?
Wat is subsidie bij aankoop huurwoning?
Wat zijn successierechten?
Wat is successiewet?
Wat is een suite?
Wat is switchen?
Wat is systeembouw?
Wat is een taxatie?
Wat zijn taxatiekosten?
Wat is een taxatierapport?
Wat is taxatiewaarde?
Wat is een testament?
Wat is een testateur?
Wat is een tijdelijke oudedagslijfrente?
Wat is timesharing?
Wat is een tophypotheek?
Wat is topopslag?
Wat is toprente?
Wat zijn traditioneel gebouwde woningen?
Wat is transport?
Wat is een transportakte?
Wat is een transportdatum?
Wat is turn key?
Wat is een twee onder één kap woning?
Wat is een tweede oplevering?
Wat is uitgestelde lijfrente?
Wat is een uitsluitingsclausule?
Wat is uitstelrente?
Wat is een uitvaartverzekering?
Wat is uitwinning?
Wat zijn united-linked verzekeringen ?
Wat is een universal-life verzekering?
Wat is een verificatievergadering?
Wat is een vaste hypotheek?
Wat is vereniging van certificatie instellingen bouw in Nederland VECIBIN?
Wat is een verbintenis?
Wat is een verblijvingsbeding?
Wat zijn verborgen gebreken?
Wat is een verbouwingsovereenkomst?
Wat is een verbouwingsovereenkomst 1998?
Wat is vereniging bemiddeling onroerend goed vbo?
Wat is vereniging eigen huis veh?
Wat is vereniging van appartementseigenaren vve?
Wat is vergadering van de vereniging van appartementseigenaren?
Wat is een verklaring van afstand?
Wat is een verklaring van eensluidendheid?
Wat is een verklaring van erfrecht?
Wat is een verkoopkeuring?
Wat is een verkopersmarkt?
Wat zijn verkrijgingskosten?
Wat is een verlengingsvoorstel?
Wat is vermogensbelasting?
Wat is vermogenrendementsheffing?
Wat is verpanding?
Wat is een verrekenbeding?
Wat is vertragingsrente?
Wat is vervreemden?
Wat is een vervreemdingssaldo?
Wat is verwerpen?
Wat is zijn verwervingskosten?
Wat is een verzekerde?
Wat is een verzekeringnemer?
Wat zijn vinex-locaties?
Wat is een voetverklaring?
Wat is volle eigendom?
Wat is een volmacht?
Wat is vooraftrek van belasting?
Wat is voorbehoud van vruchtgebruik?
Wat is voorfinanciering?
Wat is een voorlopig koopcontract?
Wat is voorlopige teruggave?
Wat is vrij op naam von?
Wat is vrij te aanvaarden?
Wat is vrije eigendom?
Wat is een vrije sector woning?
Wat is vrije verkoopwaarde?
Wat is een vrijstaande woning?
Wat is vrom?
Wat is vruchtgebruik?
Wat is een vruchtgebruiktestament?
Wat is vuistpand?
Wat is een waarborgcertificaat?
Wat is een waarborgsom?
Wat is een waardegrondslag?
Wat is waardepeildatum?
Wat is waardering onroerende zaken?
Wat is wederkerig finaal verrekenbeding?
Wat is een weduweverklaring?
Wat is een wettelijk erfdeel?
Wat is wettelijke rente?
Wat is winstdeling?
Wat is woningdichtheid?
Wat is woningverbeteringssubsidie?
Wat is de woningwet?
Wat zijn woonlasten ?
Wat is een woonquote?
Wat is een woz beschikking?
Wat is woz waarde?
Wat is zekerheid?
Wat zijn zakelijke genotsrechten?
Wat is zorgplicht?
Wat is zuivering?
Wat is een linkruil?

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 07-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl