Wat betekent beding ter voorkoming van het wegneemrecht?

Per 01-01-1992 is het wegnemingrecht geïntroduceerd. Voor deze datum vielen veranderingen en uitbreidingen van het onroerend goed onder het hypotheekrecht. Vanaf deze datum krijgt de Hypotheekgever echter het recht om dergelijke veranderingen en toevoegingen weg te nemen en het goed in de oorspronkelijke staat te herstellen. Dit in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde recht kan de hypotheekgever ontnomen worden met het Beding ter voorkoming van het wegnemingsrecht. Waardevermeerderingen door toevoegingen in de loop der jaren werken dan in het voordeel van de hypotheeknemer.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 02-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl