Wat is baatbelasting?

De zogenaamde Baatbelasting is een belasting die in Nederland door een Gemeente kan worden geheven van de eigenaar, bezitter of de (beperkt) gerechtigde(n) van een onroerende zaak (woning). Daarvan kan sprake zijn als de in een bepaald deel van de gemeente gelegen onroerende zaak is gebaat bij voorzieningen die tot stand worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur. De met deze voorzieningen verbonden lasten worden geheel of ten dele omgeslagen over eigenaar, bezitter of de (beperkt) gerechtigde(n) van een onroerende zaak (woning).

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 02-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl