Wat is belastbaar loon?

Met belastbaar loon wordt bedoeld het loon verminderd met de werknemers aftrek.

Belastbaar inkomen

Voor de vaststelling van het belastbaar inkomen spelen naast het inkomen uit arbeid, zoals loon, salaris, enz. Ook andere factoren een rol. Dit kunnen bijverdiensten, ontvangen rente, enz. zijn of betaalde rente, studiekosten, enz.. Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering gebracht worden.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 02-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl