Wat is belasting box 1?

In box 1 wordt het belastbare inkomen uit werk en woning belast. Dit inkomen kan bijvoorbeeld bestaat uit:

• Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld freelance werk)
• Belastbare winst uit onderneming
• Belastbaar loon (hieronder vallen ook pensioen en sociale verzekeringen)
• Belastbare periodieke uitkering en verstrekkingen ( bijvoorbeeld alimentatie en termijnen van lijfrente)
• Belastbare inkomsten in verband met de eigen woning (eigenwoningforfait, voordelen uit 1 of meer kapitaalverzekering eigen woning -/- aftrekbare kosten)
• Negatieve persoonsgebonden aftrek
• Negatieve uitgaven voor inkomens voorzieningen

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 02-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl