Wat is belasting box 2?

In box 2 worden de inkomsten uit aanmerkelijk belang belast. Men spreekt van een aanmerkelijk belang wanneer een persoon tenminste (een recht op) 5% van de aandelen van een N.V. of B.V. in zijn/haar bezit heeft. Belast is het inkomen uit aanmerkelijk belang verminderd met te verrekenen verliezen uit aanmerkelijk belang. Het belastingtarief in deze box is 25%.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 03-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl