Wat is economisch eigendom?

Bij economisch eigendom heeft iemand dezelfde rechten en plichten als bij juridisch eigendom en draagt men het risico tenietgaan en van waardevermindering van de zaak. Iemand die economisch eigenaar is is echter niet de formele eigenaar, omdat er nog geen akte is opgemaakt en het formele eigendom niet is ingeschreven in de registers.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl