Wat is een aankoop keuring?

Indien u van plan bent een bestaande woning te kopen, is het van belang te weten hoeveel de eventueel bijkomende (achterstallige) onderhoudskosten zullen gaan bedragen. Een aankoop keuring is een rapportage naar aanleiding van een visuele inspectie. Het bouwkundig rapport dat u, n.a.v., de aankoop keuring ontvangt dient u inzicht te geven in de bouwkundige staat van een eventueel aan te kopen woning. Het rapport maakt melding van de gebreken en de daarmee samenhangende kosten. U kunt uw aankoopbeslissing en onderhandelingen over de koopprijs baseren op voornoemd rapport. De rapportage n.a.v. een aankoop keuring is, voor alle duidelijkheid, geen taxatie. Middels een taxatie wordt de zogenaamde vrije verkoopwaarde (marktwaarde) van een woning bepaalt en wordt er niet nadrukkelijk naar het onderhoud van de woning en haar eventuele (verborgen) gebreken gekeken.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 01-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl