Wat is een authentieke akte?

Een authentieke akte is een akte (document) dat door een openbaar ambtenaar is opgesteld en gewaarmerkt. Voorbeelden van authentieke akten zijn; transportakte hypotheekakte, splitsingsakte, testament.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 02-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl