Wat is een bijleenregeling?

Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. Deze regeling heeft flinke consequenties voor de hypotheekrenteaftrek van voornamelijk doorstromers. Een aantal begrippen is door de wetgever geïntroduceerd om invulling te geven aan de regeling. Deze begrippen zullen hieronder worden toegelicht.

Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is de som van alle schulden waarvan de rente aftrekbaar is met betrekking tot de eigen woning in box 1. De eigenwoningschuld is gemaximeerd op de koopsom van de eigen woning (inclusief aankoopkosten) verminderd met de zogenaamde eigenwoningreserve.

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is het bedrag dat bij de aankoop van een eigen woning uit eigen middelen moet worden bekostigd. Deze reserve wordt gevoed met het zogenaamde vervreemdingssaldo eigen woning dat bij verkoop van de oude woning kan ontstaan.

Vervreemdingssaldo eigen woning

Als op de verkoopprijs van de oude eigen woning de bestaande eigenwoningschuld en de verkoopkosten in mindering worden gebracht, wordt het vervreemdingssaldo eigen woning gevonden. Onder vervreemding wordt elke handeling verstaan waardoor een eigen woning niet meer als eigen woning kan worden aangemerkt. Naast uiteraard verkoop kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld verhuur. Het vervreemdingssaldo eigen woning kan ook negatief zijn.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 03-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl