Wat is een cessie?

Met cessie wordt bedoeld de levering van een vordering op naam. Daarvan moet een authentieke akte of onderhandse geregistreerde akte opgemaakt worden. Bijvoorbeeld: Bedrijf A heeft een klant, de heer B, die zijn rekening niet betaalt. Bedrijf A heeft nu een 'vordering op naam' tegenover de heer B. Het bedrijf heeft nu de mogelijkheid deze vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Het incassobureau betaalt bedrijf A daarvoor een bepaalde prijs (dit bedrag kan wat lager zijn dan het oorspronkelijke factuurbedrag: het incasso bureau neemt immers ook het risico van niet-betaling over), en deze cedeert de vordering. Vanaf dat moment heeft de heer B geen schuld meer aan bedrijf A, maar aan het incassobureau.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl