Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening bestaat uit een balans, verlies- en winstrekening en een toelichting daarop. Uiteraard worden ook de bedrijfskosten in de jaarrekening vermeld. Een onderdeel van deze kosten kan zijn rente voor onroerende zaken. Uit de jaarrekening blijkt de financiėle positie van een organisatie over het afgelopen jaar.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl