Wat is een koop-aannemingsovereenkomst?

In een koop-aannemingsovereenkomst zijn de zogenaamde koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst verwerkt. In de koopovereenkomst is schriftelijk geregeld dat de verkoper een perceel bouwgrond aan de koper verkoopt. Aansluitend geeft de koper door middel van de aannemingsovereenkomst de bouwaannemer opdracht om op deze bouwgrond te bouwen conform een bij de notaris gedeponeerde situatie tekening. Iemand die een hypotheek wil aanvragen dient een duplicaat van deze, door beide partijen ondertekende koop-/aannemingsovereenkomst aan de geldgever te overleggen. Voor nieuwbouw gelden vaak aantrekkelijke hypotheekrente tarieven.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl