Wat is een legitieme portie?

Een legitieme portie is het erfdeel van een nalatenschap waarvoor kinderen van de zogenaamde erflater niet onterfd kunnen worden. De legitieme portie wordt gevonden door de helft van het erfdeel te berekenen waarop de legitimaris aanspraak zou hebben gehad indien de legitimaris als wettelijk erfgenaam zou hebben geërfd. Een legitieme portie is terstond opeisbaar. Uitzondering daarop is als de legitieme portie bij de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner weggehaald moet worden. Dan is de legitieme portie pas opeisbaar na het overlijden van de langtlevende echtgenoot/geregistreerde partner.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl