Wat is een registergoed?

Een registergoed is een zaak of goed waarvan de overdracht aan derde(n) of de vestiging (van een nieuw registergoed) ingeschreven dient te worden in speciaal daartoe bestemde openbare registers. Registergoed omvat alle onroerende en sommige roerende zaken/goederen, alsmede bepaalde rechten op die zaken/goederen.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl