Wat is een verzekeringnemer?

De verzekeringnemer is de contractpartij van een verzekeraar. De verzekeringnemer is ook degene die in beginsel de verschuldigde premie betaalt. Uiteraard kan een verzekeringspolis meerdere verzekeringsnemers bevatten. De verzekeringnemer is degene die rechten, welke voortvloeien uit een verzekerings overeenkomst, kan uitoefenen. Te denken valt aan bijvoorbeeld het afkopen of premievrij maken.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl