Wat is een wettelijk erfdeel?

Wanneer iemand volgens de wet wordt aangewezen als erfgenaam, heeft hij/zij recht op een wettelijk erfdeel na overlijden van de erflater. Te denken valt hierbij aan echtgeno(o)t(e) en kinderen. De kinderen hebben, als wettelijk erfdeel, recht op een wettelijk vastgelegd, minimaal gedeelte, van de erfenis en kunnen dus nooit volledig worden onterfd. Dit noemt men een legitieme portie. Een echtgeno(o)t(e) heeft geen wettelijk recht op een legitieme portie. Om die reden kan een echtgeno(o)t(e) volledig worden onterfd.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl