Wat is huurwaardeforfait?

Huurwaardeforfait is de vroegere benaming van het eigenwoningforfait. Hiermee worden denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning bedoeld. Bij de aangifte inkomstenbelasting (IB) dient u dit forfait bij het inkomen op te tellen. De geldelijke hoogte van deze fiscale bijtelling bestaat uit een, niet voor iedere belastingplichtige, gelijk percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroerende Zaakbelasting) van het onroerend goed.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl