Wat is mede-onderzetting?

Met mede-onderzetting wordt bedoeld het tot meerdere zekerheid ten behoeve van de geldgever mede-onderzetten van een registergoed bijvoorbeeld een woning, onder hypothecair verband. De eigenaar van het extra ter meerdere zekerheid mede onder te zetten onderpand is geen schuldenaar van de hypotheek. Wanneer de geldnemer zijn verplichtingen niet, of niet tijdig, nakomt wordt er geen beroep gedaan op de mede-onderzetter. Indien de betalingsachterstand echter aanleiding geeft tot gedwongen verkoop, dan wordt het pand wel in de verkoop betrokken.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl