Wat is nationale hypotheek garantie nhg?

NHG is een garantieregeling op basis waarvan een geld verstrekker, als voldaan wordt aan de geformuleerde regels en voorwaarden, met zekerheid kan stellen dat de geldlening zal worden terugbetaald. NHG is de opvolger van de vroegere gemeentegarantie. De NHG is op 1 januari 1995 in werking getreden en ondergebracht bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl