Wat is natrekking?

Natrekking is een eigendoms verkrijging van een zaak die tezamen met een andere zaak één geheel vormt of gaat vormen. Te denken valt aan het feit dat beplanting die door derde(n) op een erf wordt aangebracht vervolgens eigendom wordt van de grondeigenaar.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl