Wat is overbruggingslijfrente?

Een overbruggingslijfrente is een tijdelijk lopende lijfrente, waarbij men de keuze heeft om de periodieke termijnen te laten eindigen op de pensioendatum of zodra 65-jarige leeftijd wordt bereikt. De lijfrentetermijn is gemaximeerd. Sinds 1 januari 2006 is de overbruggingslijfrente komen te vervallen. Het is sindsdien niet langer mogelijk een nieuwe overbruggingslijfrente aan te kopen. Lijfrenten gesloten vóór 1 januari 2006, en polissen waarvan de premie fiscaal nog kan worden toegerekend aan 2005, kunnen in de toekomst uiteraard nog wel worden aangewend voor de aankoop van overbruggingslijfrente mits aan de voorwaarden daartoe wordt voldaan.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl