Wat is recht van hypotheek?

Recht van hypotheek is een zakelijk zekerheidsrecht op registergoederen, die toebehoren aan een ander. Het recht van hypotheek is bedoeld om met voorrang een vordering, op de opbrengst bij eventuele executoriale verkoop van registergoeden, te kunnen verhalen. Recht van hypotheek geeft de hypotheekhouder het recht om bij niet-nakoming door de hypotheekgever van zijn verplichtingen, in beginsel zonder rechterlijke tussenkomst, de onroerende zaak gedwongen te verkopen en de koopsom aan de notaris over te maken. De geldgever heeft met dit recht voorrang op de opbrengst ten opzichte van andere crediteuren en is dan ook preferent.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl