Wat is rente?

Rente is de geldelijke vergoeding die men verschuldigd is voor geldleningen. Degene die het geld uitleent ontvangt die vergoeding voor het uitlenen van zijn of haar geld. Een bekende vorm is de rente die consumenten ontvangen (spaarrente of creditrente) of betalen (debetrente) op een rekening bij een bank instelling. Rente, ook wel intrest genoemd, is meestal periodiek verschuldigd; gebruikelijk is per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks, maar ook kan een andere termijn worden overeengekomen. De omvang van rente wordt meestal opgegeven als een jaarlijks percentage van het uitgeleende bedrag (de hoofdsom).

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl