Wat is renteverlies tijdens de bouw bouwrente?

Renteverlies tijden de bouw is rente die bij nieuwbouwwoningen in rekening wordt gebracht door gefaseerde facturering. Na de passeerdatum ontstaat in de regel het zogenaamde renteverlies tijdens de bouw. Na het passeren van de hypotheek boekt de notaris de hypothecaire hoofdsom naar een depot over. Uit dit depot worden de facturen van de aannemer betaald. Omdat het bouwdepot gedurende de bouw daalt, wordt ook de rentevergoeding steeds lager. Daarentegen blijft de debetrente wel constant. Hierdoor ontstaat het renteverlies tijdens de bouw. Dit renteverlies kan in de hypotheek worden meegefinancierd. Dit kan gunstig zijn voorr de aangifte inkomstenbelasting. De lening waarmee het renteverlies tijdens de bouw wordt voldaan valt in box 3. De over deze schuld betaalde rente is niet aftrekbaar. Het renteverlies tijdens de bouw zelf is wel fiscaal aftrekbaar, indien deze betrekking heeft op de periode na de aankoop. Vaak wordt 3% tot 6% van de stichtingskosten aangehouden voor renteverlies.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl