Wat is vooraftrek van belasting?

De Hypotheekrente die betaald wordt binnen de daartoe geldende regelgeving: rente over de eigen woningsschuld mag door een eigen woning bezitter worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. We noemen dat vooraftrek van belasting. In veel gevallen bestaat de mogelijkheid om deze belastingaftrek vooraf te verrekenen met de verschuldigde loonbelasting. Om daarvoor in aanmerking te komen dient u bij de Belastingdienst een loonbelastingbeschikking aan te vragen.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 04-02-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl