Lineaire hypotheek

De kenmerken zijn een vaste einddatum en een periodieke aflossing tijdens de looptijd. Deze hypotheek is fiscaal minder gunstig maar biedt de verzekering dat de schuld vermindert. Aflossing is maandelijks, hierbij komt rente over de restantschuld bij. Bij aanvang zijn de maandlasten hoger, na verloop van tijd worden deze lager. De lineaire hypotheek is een (klassieke) hypotheekvorm. Bij de lineaire hypotheek wordt de hypotheek in evenredige gedeelten terugbetaald en wordt de rente berekend over het nog af te lossen bedrag. De totaal te betalen aflossing en rente zijn daarmee aan het begin van de looptijd relatief hoog, maar worden naarmate de hypotheek loopt steeds minder. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke verzekering tegen renteverhogingen: wanneer na een aantal jaren de rente wordt verhoogd zijn de totale lasten vaak toch niet hoger dan dat ze aan het begin waren.

Aflossing

U lost elke maand een vast bedrag af. Daardoor weet u zeker, dat uw huis aan het einde van de looptijd vrij van hypotheek is.

Dalende woonlasten

Doordat u elke maand een bedrag aflost, neemt uw schuld geleidelijk af. Als gevolg daarvan betaalt u steeds minder rente en dalen uw maandlasten.

Geschikt voor u?

Een lineaire hypotheek is vooral interessant als u een inkomensdaling verwacht, doordat u bijvoorbeeld gaat stoppen met werken. Of als u hogere uitgaven verwacht, bijvoorbeeld omdat uw kinderen gaan studeren.

-

-

Copyright 2021 Online Marketing Bureau SEO-SNEL – laatst gewijzigd op 31-01-2021

Peter Hoogendoorn

Hypotheekadviseur

Adres: Binnenvaart 29
6642 CT/Beuningen

Telefoon: 024-3446364

KVK 9162539

AFM: 12017956

E-Mail: info@hypotheekrentevast.nl